ICD-HR 21

stručnjak za HR vještine

U svijetu koji se brzo mijenja, tradicionalni pristupi upravljanju ljudskim resursima moraju se razvijati ako tvrtke žele učinkovito odgovoriti na izazove 21. stoljeća. Kako bi se pripremili za budućnost rada, osiguranje kvalitete, kreativnost i inovacije moraju postati ključne sastavnice korporativne kulture. 

Međunarodni centar za inovacije u ljudskim resursima – ICD-HR21 – član AFNOR grupe, sa svojim timom stručnjaka za ljudske resurse i budućnost rada, razvio je inovativna rješenja za označavanje i certificiranje spremna za budućnost kako bi pomogao tvrtkama u njihovom razvoju ljudskih resursa i svijesti o riziku, kao i strateška rješenja i rješenja za obukuidentificirati, predvidjeti i razviti vještine ključne za njihov budući uspjeh.

OTKRIJTE NAŠA PRILAGOĐENA RJEŠENJA
ZA INOVACIJE I TRANSFORMACIJU LJUDSKIH RESURSA

Poljoprivredno-prehrambeno stručno znanje
HR stručnost
HR stručnost

Stéphanie EL HAYEK – stručna savjetnica

Novosti

Poljoprivredno-prehrambeno stručno znanje
Povratak na vrh