Politica de confidențialitate
Carta GDPR

CARTA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI A VIEȚII PRIVATE – AFNOR INTERNATIONAL


AFNOR INTERNATIONAL se angajează, în cadrul activităților sale și în conformitate cu legislația în vigoare în Franța [Legea nr. 78-017 din 6 ianuarie 1978 privind prelucrarea datelor, fișierele și libertățile (cunoscută sub numele de Legea privind protecția datelor] și în Europa [Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a datelor a acestor Date (GDPR), pentru a asigura protecția, confidențialitatea și securitatea Datelor cu caracter personal ale persoanelor care beneficiază de serviciile și/sau produsele entităților Grupului AFNOR, precum și pentru a respecta confidențialitatea acestora.

Pentru a asigura aplicarea corectă a acestora, AFNOR a numit un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, care este un interlocutor privilegiat în protecția datelor cu caracter personal, atât în cadrul Grupului AFNOR, cât și în relațiile sale cu Comisia Națională de l'Informatique et des Libertés (CNIL). 

La CNIL a fost numit un responsabil cu protecția datelor pentru entitățile franceze ale Grupului AFNOR, al cărui contact este: 

DPO, AFNOR, 11 rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint Denis.

De asemenea, el poate fi contactat prin e-mail prin internet: VERSIUNEA FRANCEZĂVERSIUNEA ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Prin conectarea sau consultarea unuia dintre site-urile publicate de AFNOR INTERNATIONAL, recunoașteți că ați citit, înțeles și acceptat, fără limitare sau rezervare, carta privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private. Scopul acestei carte este de a vă informa cu privire la drepturile și libertățile pe care le puteți afirma față de AFNOR INTERNATIONAL cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și descrie măsurile pe care AFNOR INTERNATIONAL le implementează pentru a le proteja.

1. DEFINIȚII

Date cu caracter personal: datele cu caracter personal sunt orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau care pot fi identificate, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice acesteia.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: constituie prelucrarea datelor cu caracter personal orice operațiune sau set de operațiuni referitoare la astfel de date, indiferent de procesul utilizat și, în special, colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau orice altă formă de punere la dispoziție, reconcilierea sau interconectarea, precum și blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Cookie: un cookie este o informație depusă pe hard disk-ul unui utilizator de Internet de către serverul site-ului pe care îl vizitează. Acesta conține mai multe date: numele serverului care l-a depus, un identificator sub forma unui număr unic, eventual o dată de expirare. Aceste informații sunt uneori stocate pe computer într-un fișier text simplu pe care un server îl accesează pentru a citi și a salva informații.

2. COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

AFNOR INTERNATIONAL este interzisa sa colecteze Date cu caracter personal fara informarea persoanelor vizate.

AFNOR INTERNATIONAL colecteaza aceste date pentru a furniza serviciile si/sau produsele solicitate persoanelor vizate, pentru a raspunde nevoilor acestora si pentru a le informa cu privire la utilizarea acestora.

AFNOR INTERNATIONAL asigură relevanța datelor cu caracter personal colectate pentru a cunoaște mai bine persoanele în cauză.

AFNOR INTERNATIONAL colecteaza informatii transmise automat de persoanele in cauza in legatura cu utilizarea efectiva a site-ului. Aceste informații pot include identificatori unici ai dispozitivului, adrese ip ("IP"), caracteristici ale browserului, preferințe de limbă, detalii despre sistemul de operare și adrese URL de referință, precum și durata vizitelor pe site-ul web și pe paginile vizualizate. AFNOR INTERNATIONAL poate utiliza instrumente, cum ar fi cookie-uri (a se vedea §9), semnalizatoare web, scripturi încorporate, jurnale de servere web sau alte tehnologii similare pentru a colecta detalii despre serviciile și dispozitivele utilizate pentru a accesa site-urile AFNOR INTERNATIONAL.

AFNOR INTERNATIONAL utilizează servicii de analiză web de la terți, cum ar fi Google Analytics, pentru a-l ajuta să analizeze modul în care persoanele vizate utilizează site-urile AFNOR INTERNATIONAL. Pentru a afla mai multe despre modul în care Google poate utiliza informațiile colectate pe site-urile AFNOR INTERNATIONAL, vă rugăm să citiți următorul link: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=fr. Pentru mai multe informații despre cum să renunțați la colectarea datelor de către Google Analytics, vă invităm să citiți următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3. UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

AFNOR INTERNATIONAL asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal care i-au fost încredințate și de la proiectarea serviciilor, site-urilor, aplicațiilor respectă principiile protecției datelor.

AFNOR INTERNATIONAL utilizeaza Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pentru a le autentifica, pentru a le furniza serviciul si/sau produsul la care s-a subscris si pentru a le oferi oferte adaptate nevoilor lor.

AFNOR INTERNATIONAL comunică datele cu caracter personal numai furnizorilor/subcontractanților săi de servicii autorizați și se asigură că aceștia respectă condiții stricte de confidențialitate, utilizare și protecție a acestor date.

AFNOR INTERNATIONAL se abține de la comunicarea datelor cu caracter personal către terți fără a fi informat persoanele în cauză și fără a le fi oferit posibilitatea de a-și exercita dreptul de opoziție.

AFNOR INTERNATIONAL poate utiliza datele persoanelor în cauză anonimizate anterior ireversibil pentru studii statistice.

4. SCOPURILE PRELUCRĂRII (PRELUCRĂRILOR)

În timpul vizitei dumneavoastră pe unul dintre site-urile publicate de AFNOR INTERNATIONAL, ne puteți furniza o anumită cantitate de date cu caracter personal pentru a beneficia de serviciile și/sau produsele oferite de AFNOR INTERNATIONAL. Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru prestarea de servicii sau pentru interesul legitim al AFNOR INTERNATIONAL legat de activitățile de certificare (sisteme de management, certificarea produselor, certificarea serviciilor, certificarea persoanelor, evaluări – CSR, performanță, furnizori – companie sau persoane de testare online, vizită de evaluare la fața locului, certificate de reglementare, etichetare, verificări private, inspecții, calificări) și formare (dispozitive de recunoaștere, dispozitive de instruire, inclusiv rețele sociale profesionale, e-learning, jocuri serioase, spații de stagiari online, teste de performanță, cărți electronice, jocuri de asociere, jocuri de puzzle și mime, casete de chestionare, teste necompletate). 

Colectarea datelor cu caracter personal permite AFNOR INTERNATIONAL să furnizeze persoanelor în cauză cea mai bună monitorizare posibilă a serviciilor/produselor furnizate de AFNOR INTERNATIONAL și să îmbunătățească funcționarea site-ului sau a aplicațiilor (dacă există) utilizate; de asemenea, permite AFNOR INTERNATIONAL să efectueze sondaje opționale de satisfacție cu privire la serviciile/produsele sale în vederea îmbunătățirii acestora. Datele cu caracter personal colectate pot fi, de asemenea, utilizate în scopul prevenirii și combaterii fraudei informatice (spam, hacking etc.) sau pentru a efectua sondaje opționale de satisfacție cu privire la serviciile/produsele AFNOR INTERNATIONAL. 

În cele din urmă, dacă este necesar, dacă ați consimțit în mod expres la acest lucru, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi utilizate pentru a vă trimite informații comerciale.

În formularele online, câmpurile obligatorii sunt marcate cu un asterisc. În absența unui răspuns la întrebările obligatorii, AFNOR INTERNATIONAL nu vă va putea furniza serviciul (serviciile) /produsele solicitate. Natura obligatorie sau opțională a datelor cu caracter personal solicitate și posibilele consecințe ale lipsei de răspuns la persoanele vizate sunt specificate în momentul colectării (colectării) acestora.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu scopurile descrise mai sus sau în formularele de colectare. Ele sunt păstrate numai pentru timpul necesar pentru atingerea acestor scopuri.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate anumitor departamente ale operatorului, precum și anumitor parteneri sau subcontractanți în scopuri de analiză și sondaj.

5. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

AFNOR INTERNATIONAL implementeaza masuri de securitate adaptate gradului de sensibilitate a Datelor cu Caracter Personal pentru a le proteja impotriva oricaror intruziuni, pierderi, modificari sau dezvaluiri malitioase catre terti neautorizati.

AFNOR INTERNATIONAL garanteaza securitatea informatiilor schimbate in timpul tranzactiilor sau actelor de plata.

AFNOR INTERNATIONAL emite autorizatii de acces la sistemul sau informatic doar persoanelor care au nevoie de ele pentru a-si indeplini functia.

AFNOR INTERNATIONAL își aduce la cunoștință angajații cu privire la protecția datelor cu caracter personal care le sunt puse la dispoziție în cursul exercitării atribuțiilor lor și se asigură că respectă normele în vigoare și etica Grupului AFNOR.

AFNOR INTERNATIONAL efectuează audituri pentru a verifica aplicarea operațională corectă a acestor norme.

AFNOR INTERNATIONAL solicită furnizorilor săi de servicii și/sau subcontractanților să respecte principiile sale de securitate.

6. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

AFNOR INTERNATIONAL nu pastreaza Datele cu Caracter Personal dincolo de timpul necesar pentru atingerea scopului Prelucrarii, respectand in acelasi timp limitele legale si de reglementare aplicabile sau o alta perioada data de constrangerile operationale, cum ar fi gestionarea eficienta a relatiilor cu clientii si raspunsurile la solicitarile legale sau autoritatile de supraveghere de care depinde AFNOR INTERNATIONAL.

În cazul clienților, majoritatea informațiilor sunt păstrate pe durata relației contractuale și timp de 10 ani de la încheierea perioadei contractuale. În ceea ce privește perspectivele, informațiile sunt păstrate timp de 3 ani de la colectare sau de la ultimul contact cu AFNOR INTERNATIONAL.

7. INFORMAREA ȘI EXERCITAREA DREPTURILOR

Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate au dreptul de acces la datele cu caracter personal care le privesc, rectificarea sau ștergerea acestora, o limitare a prelucrării, portabilitatea datelor, precum și dreptul de a se opune prelucrării.

Cu toate acestea, persoanele vizate sunt informate că datele cu caracter personal colectate sunt, după caz, necesare pentru prestarea serviciului furnizat de AFNOR INTERNATIONAL, astfel încât, în cazul utilizării dreptului său de a șterge datele menționate, opoziția sau limitarea prelucrării înainte de încheierea relației contractuale, serviciul să nu poată fi efectuat.

Aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unui e-mail la dpo@afnor.org sau prin poștă la AFNOR, în atenția DPO, AFNOR, 11, rue Francis de Pressensé – 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

AFNOR raspunde persoanei care a facut uz de unul dintre drepturile mentionate mai sus in termen de o (1) luna de la primirea cererii.

Cu toate acestea, această perioadă poate fi prelungită cu două (2) luni, ținând seama de complexitatea și numărul de cereri. În acest caz, AFNOR va informa persoana în cauză cu privire la această prelungire în termen de o (1) lună de la primirea cererii.

În cazul în care persoana vizată își face cererea în format electronic, informațiile sunt furnizate pe cale electronică, dacă este posibil și cu excepția cazului în care solicită altfel.

În cazul refuzului operatorului de a se conforma cererii de informații a persoanei vizate, persoana vizată precizează motivele acestui refuz.

Persoana vizată are posibilitatea de a depune o plângere la Comisia Nationale de l'Informatique et des Libertés sau la autoritatea de supraveghere a statului membru al Uniunii Europene în care își are reședința și de a introduce o cale de atac judiciară.

7.1. DREPTUL DE ACCES

Orice persoană poate solicita operatorului dacă datele cu caracter personal care o privesc sunt prelucrate. În caz afirmativ, persoana vizată poate obține o copie a datelor cu caracter personal care sunt prelucrate, precum și următoarele informații:

– scopurile Prelucrării;

– categoriile de date cu caracter personal vizate;

– destinatarii sau categoriile de destinatari ai Datelor;

– dacă este posibil, perioada de păstrare preconizată a datelor sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina această perioadă;

– în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora;

– dacă este cazul, existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, și informații utile cu privire la logica de bază, precum și semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de Prelucrări pentru persoana vizată.

7.2. DREPTUL LA RECTIFICARE

Orice persoană ale cărei date cu caracter personal fac obiectul prelucrării are dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care le privesc și ca aceste date să fie completate dacă scopul prelucrării impune acest lucru.

7.3. DREPTUL LA ȘTERGERE

Orice persoană ale cărei date cu caracter personal fac obiectul prelucrării are dreptul de a obține de la Operator ștergerea acestor date în următoarele cazuri:

– Atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;

– În cazul în care persoana vizată și-a retras consimțământul pe care s-a bazat Prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru Prelucrare;

– În cazul în care Prelucrarea se bazează pe interesul legitim al operatorului, atunci când persoana vizată s-a opus Prelucrării că nu există niciun motiv legitim imperativ pentru Prelucrare,

– În cazul în care Scopul Prelucrării este prospectarea sau crearea de profiluri legate de o astfel de prospectare, atunci când persoana vizată s-a opus Prelucrării;

– Când datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

– În cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală prevăzută de dreptul Uniunii sau de legislația statului membru sub incidența căruia se află operatorul;

Cu toate acestea, Operatorul poate refuza să șteargă Datele în următoarele cazuri:

– să respecte o obligație legală care impune prelucrarea prevăzută de dreptul Uniunii sau de dreptul francez;

– atunci când Prelucrarea are ca unic scop scopuri statistice;

– atunci când Prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

7.4. DREPTUL LA LIMITARE

Orice persoană ale cărei date cu caracter personal fac obiectul prelucrării poate solicita Operatorului să restricționeze prelucrarea în următoarele cazuri:

– Atunci când contestă exactitatea datelor sale cu caracter personal, pentru o perioadă care să permită Operatorului să verifice exactitatea datelor respective;

– În cazul în care Prelucrarea nu respectă reglementările, dar titularul datelor nu dorește să le șteargă;

– În cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt încă necesare pentru ca persoana vizată să stabilească, să exercite sau să apere revendicări legale;

– Atunci când s-a opus Prelucrării, în timpul verificării dacă motivele legitime urmărite de operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

– Atunci când Prelucrarea a fost restricționată, cu excepția stocării, Datele pot fi prelucrate numai în următoarele cazuri:

 • cu consimțământul persoanei vizate,
 • pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție,
 • pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive importante de interes public ale Uniunii sau ale unui stat membru.

În cazul în care restricția ar trebui să fie ulterior ridicată, Operatorul va informa în prealabil persoana vizată.

7.5. DREPTUL LA PORTABILITATE

Orice persoană ale cărei date cu caracter personal fac obiectul prelucrării poate solicita Operatorului să îi comunice aceste date sau să le transmită unui alt Operator în următoarele cazuri:

 • atunci când Prelucrarea a fost instituită în urma consimțământului persoanei vizate
 • atunci când Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru executarea măsurilor precontractuale luate la cererea persoanei vizate
 • atunci când Prelucrarea este efectuată utilizând procese automatizate

7.6. DREPTUL LA OPOZIȚIE

Orice persoană ale cărei date cu caracter personal fac obiectul Prelucrării are dreptul de a se opune unei astfel de Prelucrări în următoarele condiții:

 • în cazul în care Prelucrarea se bazează pe satisfacerea intereselor legitime urmărite de operator sau de un terț, din motive legate de situația sa particulară și dacă operatorul nu demonstrează că există motive legitime convingătoare pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție
 • atunci când Prelucrarea este implementată în scopuri de prospectare sau profilare legate de o astfel de prospectare se poate opune acestei Prelucrări, fără condiții
 • atunci când Prelucrarea este pusă în aplicare în scopuri statistice, din motive legate de situația sa particulară

8. PROTECȚIA VIEȚII PRIVATE

AFNOR INTERNATIONAL dispune de masuri de securitate fizice, electronice si administrative adecvate, menite sa protejeze informatiile cu caracter personal obtinute de la persoanele vizate, clienti si prospecti in conformitate cu prezenta carte. În ciuda eforturilor rezonabile depuse pentru a proteja aceste informații, nicio transmisie prin internet nu este complet sigură, iar AFNOR INTERNATIONAL nu poate garanta confidențialitatea datelor transmise prin internet.

AFNOR INTERNATIONAL ia masuri pentru a limita actiunile intruzive ale unor terti (spam...) si informeaza despre atacurile electronice (phishing, virusi, informatii ,...)

Diferitele site-uri web ale AFNOR INTERNATIONAL pot conține link-uri hipertext către alte site-uri web terțe sau spații online ale terților pentru confortul și informarea persoanelor în cauză. Aceste site-uri web terțe conectate pot fi operate de entități neafiliate și pot avea propriile politici sau notificări de confidențialitate. Prin urmare, AFNOR INTERNATIONAL recomandă persoanelor fizice să consulte politicile de confidențialitate de pe aceste site-uri web terțe pentru a înțelege modul în care pot colecta și utiliza Datele cu caracter personal. AFNOR INTERNATIONAL nu este responsabilă pentru conținutul sau practicile de confidențialitate ale site-urilor web terțe pe care AFNOR INTERNATIONAL nu le controlează.

Diferitele site-uri web ale Afnor International pot include, de asemenea, funcții concepute pentru a permite persoanelor vizate să inițieze interacțiuni cu site-uri web sau servicii terțe, inclusiv rețele sociale terțe. Atunci când utilizează site-uri web terțe, servicii terțe sau rețele sociale terțe, AFNOR INTERNATIONAL invită persoanele în cauză să consulte politica lor de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal.

9. COOKIE-URI

Site-urile AFNOR INTERNATIONAL utilizează cookie-uri care sunt destinate să faciliteze navigarea pe site-urile menționate, să măsoare audiența site-ului sau să permită partajarea paginilor site-urilor web. Cookie-urile sunt plasate pe terminalul persoanelor în cauză pentru o perioadă maximă de 13 luni de la manifestarea consimțământului persoanei în cauză. După această perioadă, consimțământul va fi colectat din nou.

9.1. TIPURI DE COOKIE-URI UTILIZATE

Cookie-uri necesare pentru navigarea pe site-urile AFNOR INTERNATIONAL. Aceste cookie-uri sunt strict necesare pentru funcționarea site-urilor AFNOR INTERNATIONAL. Îndepărtarea lor poate provoca dificultăți de navigare.

Patru tipuri de cookie-uri, care îndeplinesc scopurile descrise mai jos, pot fi astfel stocate în terminalul persoanelor fizice în timpul unei vizite la unul dintre site-urile AFNOR INTERNATIONAL.

 • Cookie-urile tehnice sunt necesare pentru navigarea pe site-urile noastre web, precum și pentru accesarea diferitelor produse și servicii. Cookie-urile tehnice fac posibilă, în special, adaptarea prezentării site-urilor web la preferințele de afișare ale terminalului persoanei (limba utilizată, rezoluția afișajului), memorarea parolelor și a altor informații referitoare la un formular completat pe site-urile web (înregistrare sau acces în zona membrilor) și punerea în aplicare a măsurilor de securitate. Aceste cookie-uri nu pot fi dezactivate sau setate sub sancțiunea faptului că nu mai pot accesa site-ul și/sau serviciile site-urilor web.
 • Cookie-urile de măsurare a audienței sunt emise de AFNOR INTERNATIONAL sau de furnizorii săi de servicii tehnice în scopul măsurării audienței diferitelor conținuturi și secțiuni ale site-urilor web, în vederea evaluării și organizării mai bune a acestora. De asemenea, aceste cookie-uri fac posibilă, dacă este necesar, detectarea problemelor de navigație și, în consecință, îmbunătățirea ergonomiei serviciilor AFNOR INTERNATIONAL. Aceste cookie-uri produc doar statistici anonime și volume de trafic, cu excluderea oricăror informații individuale.
 • Cookie-urile de publicitate sunt emise de partenerii noștri reglementați, în spațiile publicitare ale site-urilor noastre web, exploatarea acestor spații contribuind la finanțarea conținutului și serviciilor pe care AFNOR INTERNATIONAL le pune gratuit la dispoziția oamenilor. Aceste cookie-uri sunt depuse de partenerii noștri ca parte a parteneriatelor publicitare în cadrul cărora agențiile pot fi obligate să colecteze date cu privire la conținutul consultat pe site-ul nostru.
 • Cookie-urile "rețelelor sociale" fac posibilă partajarea conținutului de pe site-urile AFNOR INTERNATIONAL cu alte persoane sau informarea acestor alte persoane cu privire la consultarea sau opinia persoanei cu privire la conținutul de pe site-ul (site-urile) AFNOR INTERNATIONAL. Acesta este, în special, cazul butoanelor "share", de pe rețelele sociale "twitter". Rețeaua socială care oferă un astfel de buton de aplicație este de natură să identifice persoana prin acest buton, chiar dacă persoana nu a folosit acest buton atunci când consultă un site(e) AFNOR INTERNATIONAL. AFNOR INTERNATIONAL vă invită să consultați politicile de protecție a vieții private ale acestor rețele sociale pentru a fi conștienți de scopurile utilizării, în special a publicității, a informațiilor de navigare pe care le pot colecta prin intermediul acestor butoane de aplicație.

9.2. GESTIONAREA COOKIE-URILOR

Oamenii au opțiunea de a accepta sau refuza cookie-urile de la caz la caz sau de a le refuza o dată pentru totdeauna prin setarea browser-ului lor. În cazul în care persoana alege să refuze toate cookie-urile, navigarea care accesează anumite pagini ale diferitelor site-uri AFNOR INTERNATIONAL va fi redusă.

În funcție de browserul utilizat de oameni, metodele de ștergere a cookie-urilor sunt după cum urmează:

 • În Internet Explorer: Faceți clic pe butonul Instrumente, apoi faceți clic pe Opțiuni Internet

Pe fila General, sub Istoric navigare, faceți clic pe Setări

Faceți clic pe butonul Vizualizare fișiere

Selectați cookie-urile de refuzat și faceți clic pe ștergere

 • Pe Firefox: Faceți clic pe pictograma Instrumente browser, selectați meniul Opțiuni

În fereastra care apare, alegeți "Confidențialitate" și faceți clic pe "Afișați cookie-urile"

Selectați cookie-urile de refuzat și faceți clic pe ștergere

 • Pe Safari: Faceți clic pe pictograma Editare, selectați meniul Preferințe

Faceți clic pe Securitate și apoi pe Afișați cookie-urile

Selectați cookie-urile de refuzat și faceți clic pe ștergere

 • Pe Google Chrome: Faceți clic pe pictograma Instrumente, selectați meniul Opțiuni, apoi faceți clic pe fila Opțiuni avansate și accesați secțiunea "Confidențialitate"

Faceți clic pe butonul "Afișați cookie-urile"

Selectați cookie-urile de refuzat și apoi faceți clic pe ștergere

Pentru orice suport referitor la diferitele browsere, AFNOR INTERNATIONAL recomandă să consultați documentația oficială.

10. ACTUALIZAREA CARTEI

AFNOR INTERNATIONAL poate fi nevoită să modifice această cartă în orice moment, în special datorită:

– introducerea de noi servicii sau tehnologii

– modificări ale cadrului legislativ și de reglementare

În interesul transparenței, AFNOR INTERNATIONAL invită persoanele vizate să consulte această pagină ori de câte ori doresc să fie conștienți de orice modificări.

Pagină actualizată pe 7 iunie 2022.

Înapoi sus