Afnor logo

Afnor Germania

Separator alb
Germania

GUT Certifizierungsgesellschaft für Managementsysteme | Umweltgutachter
Eichenstraße 3b, 12435 Berlin

Telefon: +49 30 2332021-35

GUTcert este un organism de certificare pentru sistemele de management integrat. Se concentrează pe calitate, mediu, energie, informare și siguranță la locul de muncă. Acesta validează declarațiile de mediu în conformitate cu standardul european EMAS, verifică rapoartele privind emisiile, verifică amprentele de carbon și certifică cerințele de durabilitate pentru biomasă în conformitate cu ISCC/REDcert și cu lanțul de aprovizionare RSPO (SCC). Bazându-se pe mulți ani de experiență, oferă o evaluare a performanței de sustenabilitate a companiilor, validează rapoartele de sustenabilitate în conformitate cu standardele internaționale și este ea însăși membră a Pactului Global.

Filiala GUTcert, BerlinCert, este un organism de testare și certificare pentru produsele medicale și oferă certificarea sistemului și testarea produselor.

Academia GUTcert organizează seminarii orientate spre practică pentru calificarea auditorilor și experților tehnici în diverse domenii.

Știri

Expertiza în domeniul agroalimentar
Jan lieback afnor germania gutcert

Prof. Dr. Jan Uwe Lieback
Director general

Certificări în domeniul managementului calității

ISO 9001 / EN 9100 / ISO/ITS 22163 (IRIS) / IATF 16949
Certificări în domeniul managementului calității

Un sistem de management al calității funcțional este instrumentul ideal pentru structurarea și gestionarea proceselor de schimbare. Acesta garantează eficiența - și, mai presus de toate, îmbunătățirea continuă. Concentrarea pe indicatorul "calitate" creează încredere și credibilitate în rândul publicului.
Certificarea sistemului dumneavoastră de management al calității oferă clienților dumneavoastră garanția că sunteți un partener de încredere. Ea vă sporește importanța pe piață și contribuie la asigurarea succesului pe termen lung al companiei dumneavoastră.

GUTcert este partenerul dumneavoastră de încredere pentru certificări conform :

ISO 9001
EN 9100
ISO/ITS 22163 (IRIS)
IATF 16949

ISO 14001 / EMAS
Certificări în domeniul managementului de mediu

Protecția mediului, protecția climei și durabilitatea domină mai mult ca niciodată discursul public și se numără printre provocările cheie ale timpului nostru.
Protecția mediului a devenit astfel un factor competitiv la fel de important ca și calitatea sau prețul produselor și serviciilor. Prin urmare, luarea în considerare a aspectelor de mediu într-un mod previzional și sistematic în deciziile politice și comerciale nu oferă doar valori ideale pentru întreprinderi, ci și potențial material și financiar.

GUTcert este partenerul dumneavoastră de încredere pentru certificări conform :
ISO 14001
EMAS

ISO 50001
Certificări în domeniul managementului energetic

Un sistem de gestionare a energiei care respectă DIN EN ISO 50001 este un instrument dovedit pentru creșterea eficienței energetice a unei companii, reducând astfel consumul de energie, emisiile de CO2 și, mai ales, costurile.
O abordare sistematică permite unei organizații să își îmbunătățească în mod continuu performanța energetică și să îndeplinească cerințele legale. Se identifică principalii factori care influențează consumul de energie al organizației, se elaborează și se evaluează măsurile de economisire și propunerile de îmbunătățire, apoi se implementează pas cu pas și se dezvoltă în mod continuu.

GUTcert este partenerul dumneavoastră de încredere pentru certificări conform :
ISO 50001

Amprenta de carbon
Verificarea bilanțurilor de gaze cu efect de seră

Amprentele de carbon reprezintă o abordare importantă și acceptată pentru a face transparentă pentru clienți și angajați situația actuală a angajamentului de mediu și a obiectivelor climatice ale unei companii. Verificată de un organism independent, credibilitatea și integritatea amprentei de carbon cresc considerabil.

GUTcert este partenerul dumneavoastră de încredere pentru :
Amprenta de carbon corporativă (CCF) (Amprenta de carbon corporativă)
Amprenta de carbon a produselor (PCF)
Acreditarea carbonului în aeroporturi
Neutralitate climatică
Fondul de inovare al UE
Taxonomia UE

Organism notificat Dispozitive medicale (MDR)

În calitate deorganism notificatevaluăm și certificăm dacă documentele necesare și sistemul de management al calității (în conformitate cu ISO 13485) sunt conforme cu criteriile de evaluare uniforme din Regulamentul privind dispozitivele medicale (MDR). Producătorii au nevoie de această certificare ca parte a procesului de evaluare a conformității pentru a-și vinde produsele în UE.

ISO/IEC 27001
Certificări în domeniul securității informațiilor

Managerii de rang înalt din organizațiile care aplică un sistem de management al securității informațiilor (SMSI) pot dormi mai liniștiți: un SMSI bine pus la punct protejează nu numai sistemele informatice, ci și toate informațiile din cadrul companiei, cum ar fi fondul de cunoștințe, adesea valoros, deținut de angajați.

Într-un moment în care SMSI devine o cerință legală pentru un număr tot mai mare de companii, un astfel de sistem garantează o securitate juridică maximă și protejează companiile de o pierdere de imagine prin reducerea riscurilor.

GUTcert este partenerul dumneavoastră de încredere pentru certificări conform :
ISO/IEC 27001

ISO 45001
Certificări în domeniul securității muncii

Managementul sistematic al sănătății și securității la locul de muncă în conformitate cu ISO 45001 și auditul extern oferă organizațiilor un nou impuls pentru a dezvolta protecția sănătății și securității la locul de muncă. Procesul de îmbunătățire continuă, care se află în centrul sistemului de management, asigură implicarea angajaților și crește satisfacția acestora.

GUTcert este partenerul dumneavoastră de încredere pentru certificări conform :
ISO 45001

ISO 20121
Managementul durabil al evenimentelor

Standardul ISO 20121 acoperă cei trei piloni ai dezvoltării durabile: protecția mediului, impactul social și componentele economice. Prin urmare, un certificat ISO 20121 reprezintă o dovadă recunoscută la nivel internațional și credibilă pentru comunicarea cu clienții și cu publicul larg.
Structura superioară ISO a standardului face ca acesta să fie ușor de integrat într-un sistem de management existent. Dacă există deja un sistem de calitate, de mediu sau de siguranță la locul de muncă, structurile existente pot fi extinse pentru a include standardul privind evenimentele.

GUTcert este partenerul dumneavoastră de încredere pentru certificarea la
ISO 20121

ISO 13485
Managementul calității pentru dispozitive medicale

Producătorii sau distribuitorii de dispozitive medicale au nevoie de un sistem de management al calității funcțional, bazat pe standardul ISO 13485care să garanteze eficiența, gestionarea activă a riscurilor și, mai presus de toate, îmbunătățirea continuă.
Prin certificare, creați o bază de încredere și conformitate cu partenerii dumneavoastră și cu societatea.

ResponsibleSteel
Certificare de sustenabilitate pentru oțel

ResponsibleSteel™ este primul standard global de sustenabilitate pentru sectorul siderurgic. Companiile care obțin certificarea ResponsibeSteel sunt deseori preferate de investitori, dar și de cumpărătorii produselor atunci când au cerințe speciale, de exemplu, în cadrul achizițiilor publice.
Prin abordarea conștientă a problemelor ecologice și sociale (de exemplu, adaptarea la schimbările climatice, drepturile omului), obțineți un mare avantaj în ceea ce privește imaginea și vă reduceți la minimum riscurile de exploatare printr-o mai mare siguranță în ceea ce privește respectarea legilor relevante. Creșteți valoarea mărcii dvs. prin asumarea unui angajament clar față de sustenabilitate.
GUTcert este partenerul dvs. de încredere pentru certificarea conform
ResponsibleSteel

Inițiativa de gestionare a aluminiului (ASI)
Certificarea sustenabilității pentru aluminiu

Inițiativa de gestionare a aluminiului (ASI) este o asociație a diferitelor grupuri din industria aluminiului cu scopul comun de a promova industria aluminiului în ceea ce privește transparența, durabilitatea și extracția responsabilă a aluminiului.
Investitorii acordă o atenție tot mai mare aspectelor legate de durabilitate: cu certificarea voluntară ASI, jucați un rol de pionierat și vă diferențiați de concurenții dumneavoastră. Beneficiați de o mai mare siguranță în ceea ce privește respectarea liniilor directoare ale propriului lanț de aprovizionare și a cerințelor tot mai mari ale mediului politic.
Consolidați și promovați încrederea consumatorilor și a grupurilor de interese în produsele din aluminiu și reduceți riscurile reputaționale asociate aluminiului și actorilor din industria aluminiului.

GUTcert este partenerul dvs. de încredere pentru certificarea în conformitate cu
ASI

ISO 55001
Certificarea managementului activelor

Cu un sistem de gestionare a activelor, aveți un cadru coerent pentru gestionarea întregului ciclu de viață al activelor dumneavoastră (active fixe, proprietăți, investiții și bunuri imobiliare) și pentru dezvoltarea valorii activelor companiei dumneavoastră.
Deciziile rapide și transparente înseamnă un control mai mare: creșteți profitabilitatea și reduceți costurile asociate cu deținerea activelor.
În cele din urmă, răspundeți nevoilor și așteptărilor clienților dvs. și contribuiți la o mai mare sustenabilitate datorită unei durate de viață mai mari.

GUTcert este partenerul dvs. de încredere pentru certificarea sistemului dvs. de management al activelor în conformitate cu
ISO 55001

Laborator de testare pentru dispozitive medicale

Laboratorul de testare Berlin Cert testează mijloacele tehnice și dispozitivele medicale. Gama noastră de teste include tehnici ortopedice, ajutoare de reabilitare, dispozitive medicale active și măști faciale. De asemenea, efectuăm măsurători de microclimat, teste de saltele/anti-escarete și teste de sprijin pentru dezvoltare.
În plus, suntem punctul dumneavoastră de contact pentru testele deschise pentru care nu există încă un standard de testare sau pentru care este necesară dezvoltarea unor metode de testare sau instalații specifice.

Certificarea RSPO a uleiului de palmier durabil

În ultimii ani, uleiul de palmier a devenit cel mai important ulei vegetal de pe planetă. Aproape fiecare al doilea produs din supermarket conține această materie primă naturală. Pe de altă parte, uleiul de palmier, mai mult decât orice alt produs vegetal, este criticat în mod regulat. Pentru a satisface cererea globală, sunt defrișate zone de pădure tropicală, în special în Indonezia și Malaezia, cu consecințe de mare amploare.
Prin obținerea certificării RSPO pentru uleiul de palmier durabil, vă asigurați că în plantații sunt respectate mai bine decât este cerut de lege conservarea naturii și drepturile omului. Având în vedere că consumatorii devin din ce în ce mai conștienți de durabilitatea produselor, compania dumneavoastră va beneficia, de asemenea, de certificarea RSPO în comunicarea sa corporativă.

GUTcert este partenerul dumneavoastră de încredere pentru
RSPO

ISSC-EU / REDcert-EU
Certificarea combustibililor biogeni

Produsele durabile sunt din ce în ce mai solicitate de către consumatori, iar respectarea standardelor sociale și de mediu este mai necesară ca niciodată, având în vedere lipsa de resurse. De la piața europeană a combustibililor și a energiei electrice până la industriile alimentară și oleochimică, cererea este însoțită de cerințe și așteptări tot mai mari din partea clienților și a autorităților de reglementare pe care un produs trebuie să le îndeplinească - pe tot parcursul lanțului de aprovizionare.
Cu ajutorul unor sisteme de certificare voluntară precum REDcert-EU și ISCC-EU, companiile pot dovedi că sunt îndeplinite criteriile de durabilitate impuse de Directiva europeană privind energia regenerabilă (2018/2001/CE - RED II) pentru producția de biocombustibili din biomasă. Acest lucru garantează accesul pe piața europeană a biocombustibililor.

GUTcert este partenerul dvs. de încredere pentru certificarea în conformitate cu
ISSC-EU
REDcert-EU

REDcert2
Certificare în sectorul alimentar și al hranei pentru animale

Prin REDcert2, REDcert își extinde sistemul de certificare a sustenabilității la piața produselor alimentare și a furajelor și la utilizarea materială a biomasei. Bazându-se pe sistemul REDcert EU, REDcert2 acoperă niveluri suplimentare de durabilitate pentru sectorul alimentar și al hranei pentru animale, în special pentru alimentele derivate din biomasă.
Sistemul REDcert2 se aplică etapelor de producție și colectare a materiilor prime, comerț și procesare. Printre exemplele de interfețe se numără companiile de cultivare, primii colectori sau comercianți de terenuri, instalațiile de conversie (de exemplu, fabricile de ulei, fabricile de zahăr, fabricile de cereale, fabricile de malț) și comercianții.

GUTcert este partenerul dvs. de încredere pentru certificarea în conformitate cu
REDcert2

SURE
Certificare de durabilitate pentru producția de energie electrică și termică

Sistemul de verificare a resurselor durabile (Sustainable Resources Verification Scheme - SURE) este un sistem de certificare voluntară care oferă dovada conformității cu criteriile de durabilitate impuse de Directiva europeană privind energia regenerabilă (2018/2001/CE - RED II) pentru producția de energie electrică și termică din biomasă.
Certificarea SURE oferă operatorilor economici acces ușor la toate piețele de energie electrică și termică din UE și la subvențiile aferente. În acest fel, ei asigură dezvoltarea durabilă a noilor surse de materii prime și ajută societatea noastră să facă încă un pas spre o mai mare responsabilitate pentru viitorul nostru.

GUTcert este partenerul dumneavoastră de încredere pentru
SURE

Comercializarea certificatelor de emisii

Sistemul de verificare a resurselor durabile (SURE) este un sistem de certificare voluntară pentru a dovedi că sunt îndeplinite criteriile de durabilitate impuse de Directiva europeană privind energia din surse regenerabile (2018/2001/CE - RED II) pentru producția de energie electrică și termică din biomasă.
Comerțul cu emisii în Europa a fost introdus în urma acordului internațional de la Kyoto privind schimbările climatice. Este un element important al politicii europene de mediu, care vizează atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de CO2 stabilite prin acordul încheiat în cadrul Conferinței Națiunilor Unite privind clima din 2015 de la Paris.
Toate companiile care trebuie să participe la comercializarea emisiilor trebuie să predea un permis de emisii (cunoscut și sub numele de certificat de CO2) pentru fiecare tonă de CO2 emisă.
Emisiile de CO2 și datele de alocare determinate în fiecare an sunt înregistrate într-un raport privind emisiile sau datele de alocare. Acest raport este apoi verificat și verificat de un organism de control autorizat pentru a se asigura că este suficient de sigur, conform și plauzibil.

GUTcert este partenerul dumneavoastră de încredere pentru
EU-ETS

Teste de intruziune (PENTEST)

Testarea penetrării este o modalitate eficientă de a vă proteja împotriva atacurilor hackerilor.
Testăm aplicații web și mobile, aplicații digitale de sănătate (DiGA) și "Sofware as a Medical Device" (SaMD). Folosind aceleași mijloace și metode ca și hackerii, căutăm punctele slabe din sistemul sau produsele dumneavoastră software.
Pentesting-ul oferă informații valoroase despre starea de vulnerabilitate. În special în combinație cu ISO 27001, este foarte potrivit pentru identificarea riscurilor și reducerea acestora în mod proactiv.

Formare

Academia organizează o serie de seminarii practiceseminarii formare în cadrul întreprinderii și schimburi de experiență. Accentul este pus pe calificarea auditorilor și a experților în managementul calității, mediu și managementul energiei.
Conținutul seminariilor noastre este adaptat la nevoile și nivelul de cunoștințe al participanților. Transmitem cunoștințe de bază pentru începători și cunoștințe de specialitate pentru profesioniști. Academia GUTcert este mereu la zi: noile cunoștințe, schimbările de directive sau tendințele așteptate sunt implementate zilnic în cadrul seminariilor.

program

Expertiza în domeniul agroalimentar

Căutare avansată

Expertiza în domeniul agroalimentar
Înapoi la începutul paginii
Mergeți la conținutul principal